Individuálne lekcie Feldenkraisovej metódy (FI)

Naše telo je zostrojené tak, aby sa hýbalo ľahko, efektívne a s primeranou silou. Náš mozog je schopný učiť sa celý život. Využite mozog na to, aby telo pracovalo za Vás! Rozšírte si pohybové možnosti vďaka lepšiemu vnímaniu svojho tela a pohybu. 

Feldenkraisova metóda

Je celostným prístupom k človeku, prirodzeným procesom učenia sa z vlastného tela a „novým“ prístupom k sebapoznaniu. Učí nás uvedomovať si svoje telo a spôsob akým ho používame. K zlepšeniu telesných a duševných schopností človeka využíva pohyb a pozornosť . Funguje na princípe neuroplasticity mozgu – schopnosti mozgu učiť sa a vytvárať nové neurónové spojenia po celý život. Na základe veľmi jednoduchých pohybov nenásilnou a nedirektívnou formou stimuluje ľudský nervový systém k zmene riadenia pohybu. Učí nás hýbať sa funkčne / s vynaložením čo najmenšieho úsilia. Je vhodná pre každého bez ohľadu na vek a psychosomatickú kondíciu.

Funkčná integrácia / Functional Integration (FI)

Takto sa nazýva individuálna forma Feldenkraisovej metódy. Lektor v nej prostredníctvom kinestetického dialógu jemným dotykom a pohybom komunikuje s Vašim nervovým systémom. Vďaka neinvazívnemu kontaktu dochádza k zlepšeniu organizácie a koordinácie nervového, kostrového a svalového systému. Individuálne lekcie Feldenkraisovej metódy (FI) sú vhodné pre všetkých, ktorí sa chcú hýbať ľahšie a efektívnejšie, chcú zmeniť svoje pohybové návyky (nahradiť nefunkčné tými funkčnými), zlepšiť držanie tela, jeho flexibilitu a silu, redukovať stres, využiť svoj potenciál učiť sa a zobrať si do života to, čo sa počas lekcie naučia.

„Najväčším expertom a učiteľom je človek sám sebe.“ Moshe Feldenkrais

Ako lekcia prebieha?

Individuálna lekcia začína krátkym úvodným rozhovorom. Samotná práca s klientom obvykle prebieha v ľahu na špecialnom lehátku, alebo na zemi. Menej často prebieha v sede, v kľaku, či v stoji. Klient je po celý čas oblečený v pohodlnom oblečení a v ponožkách. Na konci lekcie (najčastejšie v stoji a chôdzi) klient vníma zmeny, ktoré v jeho tele nastali. Pozornosť smeruje k tomu, čo je v jeho tele nové resp. funguje inak.

Na individuálnu lekciu prídte prosím v pohodlnom oblečení (ideálne voľnejšom) s dlhými rukávmi a prineste si čisté náhradné ponožky. Po skončení každej lekcie Vám odporúčam krátku prechádzku. Vyhraďte si preto na seba viac času. 

Individuálna lekcia trvá 50 minút a prebieha v SENCI (Sovia 31). Úvodná lekcia trvá 90 minút.

Cenník

9:00 hod – 16:00 hod

Individuálna lekcia            50 min.      50€

Úvodná lekcia*                   90 min.      70€

 18:00 hod – 21:00 hod

Individuálna lekcia            50 min.      70€

Úvodná lekcia*                   90 min.      90€

 *Úvodná lekcia nie je potrebná pre tých, ktorí u mňa navštevujú (príp. pravidelne navštevovali) skupinové lekcie (ATM).

„Pohyb je úžasná príležitosť niečo sa o sebe naučiť.“ Mia Segal

Individuálne lekcie Vám ušijem na mieru

pretože rešpektujem Vašu jedinečnosť, momentálne potreby a možnosti. Feldenkraisova metóda je moja srdcovka a v praxi ju používam najviac. V niektorých prípadoch v rámci individuálnej práce s klientom využívam aj znalosti z iných pohybových konceptov ako Spiraldynamik a DNS.

Spiraldynamik

Spiraldynamik je anatomicky odôvodniteľný trojdimenzionálny pohybový a terapeutický koncept. V učení pohybu využíva prírodné princípy polarity a špirály prítomné aj v konštrukcii nášho pohybového systému. Učí nás hýbať sa anatomický správne – ľahko, efektívne a ekonomicky. Ukazuje nám, že cesta k tomu vedie cez vlastné vnímanie tela (senzoriku) a vedome riadený pohyb (motoriku). Cvičenie mobilizuje skrátené štruktúry, posilňuje málo aktívne svaly a nepreťažuje kĺby. Poskytuje návod na efektívne používanie tela od hlavy až k pätám. 

DNS

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Koláře (DNS) je široko využiteľný diagnostický a terapeutický koncept naprieč celou rehabilitáciou. Pomocou špecifických cvičení vo vývojových polohách (na chrbte, na bruchu, na boku, v šikmom sede, v kľaku, na štyroch, v tripode, v drepe, v medveďovi, …) a v ich modifikáciách ovplyvňujeme posturálnu a lokomočnú funkciu svalov. Nakoľko základným predpokladom pre cielenú funkciu končatín je stabilizácia trupu, cvičenie začína aktivitou hlbokého stabilizačného systému (HSS).